ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

have somebody s boot on one s neck

have somebody s boot on one s neck ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ