ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

he speaks

he speaks ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ