ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

hesitation

hesitation ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • er ਉਚਾਰਨ er [de]
  • øh ਉਚਾਰਨ øh [da]
  • erm ਉਚਾਰਨ erm [nl]
  • δισταγμός ਉਚਾਰਨ δισταγμός [el]
  • ενδοιασμός ਉਚਾਰਨ ενδοιασμός [el]
  • היסוס ਉਚਾਰਨ היסוס [he]
  • dubitation ਉਚਾਰਨ dubitation [en]
  • تردُّد ਉਚਾਰਨ تردُّد [ur]
  • tøven ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tøven [da] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ