ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

homeostasis

homeostasis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ