ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

homophones

homophones ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • through ਉਚਾਰਨ
  through [en]
 • hour ਉਚਾਰਨ
  hour [en]
 • right ਉਚਾਰਨ
  right [en]
 • flour ਉਚਾਰਨ
  flour [en]
 • great ਉਚਾਰਨ
  great [en]
 • ore ਉਚਾਰਨ
  ore [en]
 • teaming ਉਚਾਰਨ
  teaming [en]
 • throes ਉਚਾਰਨ
  throes [en]
 • pasties ਉਚਾਰਨ
  pasties [en]