ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

hospital

hospital ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ