ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

HSK vocabulary

HSK vocabulary ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 吧 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 欣欣向荣 ਉਚਾਰਨ 欣欣向荣 [zh]
 • 琢磨 ਉਚਾਰਨ 琢磨 [zh]
 • 从容不迫 ਉਚਾਰਨ 从容不迫 [zh]
 • 总而言之 ਉਚਾਰਨ 总而言之 [zh]
 • 草率 ਉਚਾਰਨ 草率 [zh]
 • 表扬 ਉਚਾਰਨ 表扬 [zh]
 • 循序渐进 ਉਚਾਰਨ 循序渐进 [zh]
 • 热泪盈眶 ਉਚਾਰਨ 热泪盈眶 [zh]
 • 猖狂 ਉਚਾਰਨ 猖狂 [zh]
 • 诗 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 谋求 ਉਚਾਰਨ 谋求 [zh]
 • 过问 ਉਚਾਰਨ 过问 [zh]
 • 理直气壮 ਉਚਾਰਨ 理直气壮 [zh]
 • 美满 ਉਚਾਰਨ 美满 [zh]
 • 真相 ਉਚਾਰਨ 真相 [ja]
 • 电灯 ਉਚਾਰਨ 电灯 [zh]
 • 多么 ਉਚਾਰਨ 多么 [zh]
 • 不好意思 ਉਚਾਰਨ 不好意思 [wuu]
 • 膜 ਉਚਾਰਨ [nan]
 • 津津有味 ਉਚਾਰਨ 津津有味 [zh]
 • 一举两得 ਉਚਾਰਨ 一举两得 [zh]
 • 安排 ਉਚਾਰਨ 安排 [zh]
 • 理所当然 ਉਚਾਰਨ 理所当然 [zh]
 • 茫然 ਉਚਾਰਨ 茫然 [ja]
 • 障碍 ਉਚਾਰਨ 障碍 [zh]
 • 精益求精 ਉਚਾਰਨ 精益求精 [yue]
 • 痕迹 ਉਚਾਰਨ 痕迹 [zh]
 • 根深蒂固 ਉਚਾਰਨ 根深蒂固 [zh]
 • 北边 ਉਚਾਰਨ 北边 [zh]
 • 徒弟 ਉਚਾਰਨ 徒弟 [wuu]
 • 无能为力 ਉਚਾਰਨ 无能为力 [zh]
 • 川流不息 ਉਚਾਰਨ 川流不息 [yue]
 • 锤 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 辛勤 ਉਚਾਰਨ 辛勤 [zh]
 • 意向 ਉਚਾਰਨ 意向 [ja]
 • 饭店 ਉਚਾਰਨ 饭店 [zh]
 • 极端 ਉਚਾਰਨ 极端 [zh]
 • 策划 ਉਚਾਰਨ 策划 [wuu]
 • 砍 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 一帆风顺 ਉਚਾਰਨ 一帆风顺 [zh]
 • 防治 ਉਚਾਰਨ 防治 [zh]
 • 分钟 ਉਚਾਰਨ 分钟 [zh]
 • 纳闷 ਉਚਾਰਨ 纳闷 [zh]
 • 参观 ਉਚਾਰਨ 参观 [zh]
 • 半天 ਉਚਾਰਨ 半天 [zh]
 • 英勇 ਉਚਾਰਨ 英勇 [zh]
 • 答复 ਉਚਾਰਨ 答复 [zh]
 • 茂盛 ਉਚਾਰਨ 茂盛 [wuu]
 • 财务 ਉਚਾਰਨ 财务 [zh]
 • 搭配 ਉਚਾਰਨ 搭配 [zh]
 • 沉思 ਉਚਾਰਨ 沉思 [yue]
 • 见义勇为 ਉਚਾਰਨ 见义勇为 [zh]
 • 新陈代谢 ਉਚਾਰਨ 新陈代谢 [zh]
 • 不如 ਉਚਾਰਨ 不如 [yue]
 • 随即 ਉਚਾਰਨ 随即 [wuu]
 • 分鐘 ਉਚਾਰਨ 分鐘 [yue]
 • 相连 ਉਚਾਰਨ 相连 [zh]
 • 再接再厉 ਉਚਾਰਨ 再接再厉 [zh]
 • 落成 ਉਚਾਰਨ 落成 [ja]
 • 机密 ਉਚਾਰਨ 机密 [zh]
 • 变成 ਉਚਾਰਨ 变成 [zh]
 • 表现 ਉਚਾਰਨ 表现 [zh]
 • 照耀 ਉਚਾਰਨ 照耀 [zh]
 • 法文 ਉਚਾਰਨ 法文 [zh]
 • 选拔 ਉਚਾਰਨ 选拔 [zh]
 • 防疫 ਉਚਾਰਨ 防疫 [zh]
 • 岂有此理 ਉਚਾਰਨ 岂有此理 [zh]
 • 感慨 ਉਚਾਰਨ 感慨 [ja]
 • 操场 ਉਚਾਰਨ 操场 [zh]
 • 举足轻重 ਉਚਾਰਨ 举足轻重 [zh]
 • 纲领 ਉਚਾਰਨ 纲领 [zh]
 • 称号 ਉਚਾਰਨ 称号 [ja]
 • 浑浊 ਉਚਾਰਨ 浑浊 [zh]
 • 出现 ਉਚਾਰਨ 出现 [zh]
 • 曲子 ਉਚਾਰਨ 曲子 [zh]
 • 桨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 挺拔 ਉਚਾਰਨ 挺拔 [zh]
 • 盖章 ਉਚਾਰਨ 盖章 [zh]
 • 稿件 ਉਚਾਰਨ 稿件 [zh]
 • 出发 ਉਚਾਰਨ 出发 [wuu]
 • 拆 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 起草 ਉਚਾਰਨ 起草 [zh]
 • 牵扯 ਉਚਾਰਨ 牵扯 [zh]
 • 出租車 ਉਚਾਰਨ 出租車 [zh]
 • 效益 ਉਚਾਰਨ 效益 [zh]
 • 恰到好处 ਉਚਾਰਨ 恰到好处 [zh]
 • 磁带 ਉਚਾਰਨ 磁带 [zh]
 • 举世闻名 ਉਚਾਰਨ 举世闻名 [zh]
 • 朝气蓬勃 ਉਚਾਰਨ 朝气蓬勃 [zh]
 • 诬陷 ਉਚਾਰਨ 诬陷 [zh]
 • 生效 ਉਚਾਰਨ 生效 [zh]
 • 钓 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 结晶 ਉਚਾਰਨ 结晶 [zh]
 • 相辅相成 ਉਚਾਰਨ 相辅相成 [zh]
 • 拟定 ਉਚਾਰਨ 拟定 [zh]
 • 得不偿失 ਉਚਾਰਨ 得不偿失 [zh]
 • 不言而喻 ਉਚਾਰਨ 不言而喻 [zh]
 • 调解 ਉਚਾਰਨ 调解 [zh]
 • 觉醒 ਉਚਾਰਨ 觉醒 [zh]