ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

I will be

I will be ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • אהיה ਉਚਾਰਨ
    אהיה [he]