ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

imię żeńskie zdrobniale

imię żeńskie zdrobniale ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • pela ਉਚਾਰਨ pela [es]
 • Basia ਉਚਾਰਨ Basia [pl]
 • Janka ਉਚਾਰਨ Janka [sk]
 • Gosia ਉਚਾਰਨ Gosia [pl]
 • Hani ਉਚਾਰਨ Hani [tr]
 • Urszulka ਉਚਾਰਨ Urszulka [pl]
 • kama ਉਚਾਰਨ kama [ngh]
 • Beatka ਉਚਾਰਨ Beatka [pl]
 • Grasia ਉਚਾਰਨ Grasia [pl]
 • Genia ਉਚਾਰਨ Genia [it]
 • Zuzia ਉਚਾਰਨ Zuzia [pl]
 • Grażynka ਉਚਾਰਨ Grażynka [pl]
 • Zenia ਉਚਾਰਨ Zenia [da]
 • Małgosia ਉਚਾਰਨ Małgosia [pl]
 • Jasia ਉਚਾਰਨ Jasia [pl]
 • Hania ਉਚਾਰਨ Hania [pl]
 • Nusia ਉਚਾਰਨ Nusia [pl]
 • Oleńka ਉਚਾਰਨ Oleńka [pl]
 • Pelasia ਉਚਾਰਨ Pelasia [pl]
 • Krysieńka ਉਚਾਰਨ Krysieńka [pl]
 • Mirka ਉਚਾਰਨ Mirka [fi]
 • Magdusia ਉਚਾਰਨ Magdusia [pl]
 • Teosia ਉਚਾਰਨ Teosia [pl]
 • Wiesia ਉਚਾਰਨ Wiesia [pl]
 • Józieczka ਉਚਾਰਨ Józieczka [pl]
 • Karolinka ਉਚਾਰਨ Karolinka [pl]
 • Marynia ਉਚਾਰਨ Marynia [pl]
 • Bożenka ਉਚਾਰਨ Bożenka [pl]
 • Iwonka ਉਚਾਰਨ Iwonka [pl]
 • Jadzia ਉਚਾਰਨ Jadzia [pl]
 • Magdzia ਉਚਾਰਨ Magdzia [pl]
 • Bronia ਉਚਾਰਨ Bronia [pl]
 • Bronisia ਉਚਾਰਨ Bronisia [pl]
 • Aguś ਉਚਾਰਨ Aguś [pl]
 • Marcysia ਉਚਾਰਨ Marcysia [pl]
 • Lucynko! ਉਚਾਰਨ Lucynko! [pl]
 • Dorotka ਉਚਾਰਨ Dorotka [pl]
 • Faustysia ਉਚਾਰਨ Faustysia [pl]
 • Belusia ਉਚਾਰਨ Belusia [pl]
 • Antosia ਉਚਾਰਨ Antosia [pl]
 • Celinka ਉਚਾਰਨ Celinka [pl]
 • Edytka ਉਚਾਰਨ Edytka [pl]
 • Julcia ਉਚਾਰਨ Julcia [pl]
 • Terenia ਉਚਾਰਨ Terenia [pl]
 • Salcia ਉਚਾਰਨ Salcia [pl]
 • Honoratka ਉਚਾਰਨ Honoratka [pl]
 • Ninka ਉਚਾਰਨ Ninka [pl]
 • kachna ਉਚਾਰਨ kachna [cs]
 • Nuśka ਉਚਾਰਨ Nuśka [pl]
 • Zdzisia ਉਚਾਰਨ Zdzisia [pl]
 • Ziutka ਉਚਾਰਨ Ziutka [pl]
 • Jańcia ਉਚਾਰਨ Jańcia [pl]
 • Kasieńka ਉਚਾਰਨ Kasieńka [pl]
 • Wandzia ਉਚਾਰਨ Wandzia [pl]
 • Czesia ਉਚਾਰਨ Czesia [pl]
 • Lidzieńka ਉਚਾਰਨ Lidzieńka [pl]
 • Rózia ਉਚਾਰਨ Rózia [pl]
 • Grażka ਉਚਾਰਨ Grażka [pl]
 • Danuśka ਉਚਾਰਨ Danuśka [pl]
 • Mircia ਉਚਾਰਨ Mircia [pl]
 • Martusia ਉਚਾਰਨ Martusia [pl]
 • Lucynka ਉਚਾਰਨ Lucynka [pl]
 • Wisia ਉਚਾਰਨ Wisia [pl]
 • Marzenka ਉਚਾਰਨ Marzenka [pl]
 • Juleńka ਉਚਾਰਨ Juleńka [pl]
 • Gienia ਉਚਾਰਨ Gienia [pl]
 • Anusia ਉਚਾਰਨ Anusia [pl]
 • Andzia ਉਚਾਰਨ Andzia [pl]
 • Marysieńka ਉਚਾਰਨ Marysieńka [pl]
 • Karolcia ਉਚਾਰਨ Karolcia [pl]
 • Hanusia ਉਚਾਰਨ Hanusia [pl]
 • Renia ਉਚਾਰਨ Renia [pl]
 • Mariolka ਉਚਾਰਨ Mariolka [pl]
 • Halusia ਉਚਾਰਨ Halusia [pl]
 • Cecylka ਉਚਾਰਨ Cecylka [pl]
 • Amelcia ਉਚਾਰਨ Amelcia [pl]
 • Sabinka ਉਚਾਰਨ Sabinka [pl]
 • Stefcia ਉਚਾਰਨ Stefcia [pl]
 • Katarzynka ਉਚਾਰਨ Katarzynka [pl]
 • Marylka ਉਚਾਰਨ Marylka [pl]
 • Ewunia ਉਚਾਰਨ Ewunia [pl]
 • Wikcia ਉਚਾਰਨ Wikcia [pl]
 • Jadziu! ਉਚਾਰਨ Jadziu! [pl]
 • Dorotko! ਉਚਾਰਨ Dorotko! [pl]
 • Aniu ਉਚਾਰਨ Aniu [pl]
 • Celcia ਉਚਾਰਨ Celcia [pl]
 • Rozalka ਉਚਾਰਨ Rozalka [pl]
 • Frania ਉਚਾਰਨ Frania [pl]
 • Lusia ਉਚਾਰਨ Lusia [pl]
 • Justynka ਉਚਾਰਨ Justynka [pl]
 • Baśka ਉਚਾਰਨ Baśka [pl]
 • Elżbietka ਉਚਾਰਨ Elżbietka [pl]
 • Klocia ਉਚਾਰਨ Klocia [pl]
 • Heniusia ਉਚਾਰਨ Heniusia [pl]
 • Agnisia ਉਚਾਰਨ Agnisia [pl]
 • Melcia ਉਚਾਰਨ Melcia [pl]
 • Ewusia ਉਚਾਰਨ Ewusia [pl]
 • Agatko ਉਚਾਰਨ Agatko [pl]
 • brona - Bronia ਉਚਾਰਨ brona - Bronia [pl]
 • Helusia ਉਚਾਰਨ Helusia [pl]