ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

in the hand/palm

in the hand/palm ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • w ręce ਉਚਾਰਨ w ręce [pl]