ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Indian name

Indian name ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • raja ਉਚਾਰਨ raja [pl]
 • Aditya ਉਚਾਰਨ Aditya [ind]
 • Akshay ਉਚਾਰਨ Akshay [hi]
 • Kowaliga ਉਚਾਰਨ Kowaliga [en]
 • Sneha ਉਚਾਰਨ Sneha [hi]
 • ashwini ਉਚਾਰਨ ashwini [mr]
 • Shobhana ਉਚਾਰਨ Shobhana [hi]
 • शीला दीक्षित ਉਚਾਰਨ शीला दीक्षित [hi]
 • Rashemi ਉਚਾਰਨ Rashemi [hi]
 • Soumil ਉਚਾਰਨ Soumil [hi]
 • solanki ਉਚਾਰਨ solanki [hi]
 • Vedant ਉਚਾਰਨ Vedant [hi]
 • Baliga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Baliga [es | hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Bhumikabe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bhumikabe [hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Sujatha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sujatha [vro] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ