ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Indonesian names

Indonesian names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Aditya ਉਚਾਰਨ Aditya [ind]
 • Agustina ਉਚਾਰਨ Agustina [es]
 • Adi ਉਚਾਰਨ Adi [tr]
 • agung ਉਚਾਰਨ agung [ind]
 • Sinta ਉਚਾਰਨ Sinta [tl]
 • wiratanuningrat ਉਚਾਰਨ wiratanuningrat [ind]
 • Tirto ਉਚਾਰਨ Tirto [ind]
 • Adhi ਉਚਾਰਨ Adhi [ind]
 • adinda ਉਚਾਰਨ adinda [ind]
 • Aanjay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aanjay [ind] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Acawarman ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Acawarman [ind] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Affandra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Affandra [ind] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ