ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

institution

institution ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ