ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

instruments

instruments ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • Reed contrabass ਉਚਾਰਨ Reed contrabass [en]
  • Vibraslap ਉਚਾਰਨ Vibraslap [en]
  • Cornett ਉਚਾਰਨ Cornett [en]
  • Electric Cymbalum ਉਚਾਰਨ Electric Cymbalum [en]
  • κλαπατσίμπαλα ਉਚਾਰਨ κλαπατσίμπαλα [el]
  • Trychel ਉਚਾਰਨ Trychel [en]
  • ادات ਉਚਾਰਨ ادات [fa]
  • xalam ਉਚਾਰਨ xalam [sw]
  • Sampho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sampho [km] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • sarod ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sarod [hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ