ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

interiezione

interiezione ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • cielo ਉਚਾਰਨ cielo [it]
 • certo ਉਚਾਰਨ certo [la]
 • sì ਉਚਾਰਨ [lmo]
 • ehilà ਉਚਾਰਨ ehilà [it]
 • diavolo ਉਚਾਰਨ diavolo [it]
 • chiaro ਉਚਾਰਨ chiaro [it]
 • misericordia ਉਚਾਰਨ misericordia [it]
 • finalmente ਉਚਾਰਨ finalmente [es]
 • resto ਉਚਾਰਨ resto [es]
 • davvero ਉਚਾਰਨ davvero [it]
 • ancora ਉਚਾਰਨ ancora [it]
 • perdindirindina ਉਚਾਰਨ perdindirindina [it]
 • forza ਉਚਾਰਨ forza [gl]
 • giusto ਉਚਾਰਨ giusto [it]
 • assolutamente ਉਚਾਰਨ assolutamente [it]
 • cavolo ਉਚਾਰਨ cavolo [it]
 • accidempoli ਉਚਾਰਨ accidempoli [it]
 • addirittura ਉਚਾਰਨ addirittura [it]
 • però ਉਚਾਰਨ però [it]
 • animo ਉਚਾਰਨ animo [es]
 • ehi ਉਚਾਰਨ ehi [it]
 • Boh ਉਚਾਰਨ Boh [it]
 • issa ਉਚਾਰਨ issa [mt]
 • perbacco ਉਚਾਰਨ perbacco [it]
 • ohimè ਉਚਾਰਨ ohimè [it]
 • infatti ਉਚਾਰਨ infatti [it]
 • mammasantissima ਉਚਾਰਨ mammasantissima [it]
 • ahimè ਉਚਾਰਨ ahimè [it]
 • fermo ਉਚਾਰਨ fermo [it]
 • eccome ਉਚਾਰਨ eccome [it]
 • sicuro ਉਚਾਰਨ sicuro [it]
 • altro ਉਚਾਰਨ altro [it]
 • magari ਉਚਾਰਨ magari [it]
 • sveglia ਉਚਾਰਨ sveglia [it]
 • stesso ਉਚਾਰਨ stesso [it]
 • ottimo ਉਚਾਰਨ ottimo [it]
 • ahi ਉਚਾਰਨ ahi [it]
 • secondo ਉਚਾਰਨ secondo [it]
 • puah ਉਚਾਰਨ puah [it]
 • volentieri ਉਚਾਰਨ volentieri [it]
 • macché ਉਚਾਰਨ macché [it]
 • restante ਉਚਾਰਨ restante [es]
 • beh ਉਚਾਰਨ beh [tlh]
 • esatto ਉਚਾਰਨ esatto [it]
 • cucù ਉਚਾਰਨ cucù [lmo]
 • d'accordo ਉਚਾਰਨ d'accordo [it]
 • avanti ਉਚਾਰਨ avanti [it]
 • certamente ਉਚਾਰਨ certamente [it]
 • a si biri ਉਚਾਰਨ a si biri [sc]
 • sta bene ਉਚਾਰਨ sta bene [it]
 • coraggio ਉਚਾਰਨ coraggio [it]
 • senz'altro ਉਚਾਰਨ senz'altro [it]
 • seguente ਉਚਾਰਨ seguente [it]
 • Ma bene! ਉਚਾਰਨ Ma bene! [it]
 • bah ਉਚਾਰਨ bah [tlh]
 • caspita ਉਚਾਰਨ caspita [it]
 • prossimo ਉਚਾਰਨ prossimo [it]
 • medesimo ਉਚਾਰਨ medesimo [it]
 • poffarbacco ਉਚਾਰਨ poffarbacco [it]
 • succitato ਉਚਾਰਨ succitato [it]
 • Basta! ਉਚਾਰਨ Basta! [nl]
 • perdiana ਉਚਾਰਨ perdiana [it]
 • suvvia ਉਚਾਰਨ suvvia [it]
 • mammamia ਉਚਾਰਨ mammamia [it]
 • sorbole ਉਚਾਰਨ sorbole [it]
 • capperi ਉਚਾਰਨ capperi [it]
 • urrà ਉਚਾਰਨ urrà [it]
 • ammappa ਉਚਾਰਨ ammappa [it]
 • nientedimeno ਉਚਾਰਨ nientedimeno [it]
 • ohi ਉਚਾਰਨ ohi [it]
 • ben ti sta ਉਚਾਰਨ ben ti sta [it]
 • evviva ਉਚਾਰਨ evviva [it]
 • accidentaccio ਉਚਾਰਨ accidentaccio [it]
 • allerta ਉਚਾਰਨ allerta [it]
 • ehm ਉਚਾਰਨ ehm [de]
 • alé ਉਚਾਰਨ alé [it]
 • È un peccato ਉਚਾਰਨ È un peccato [it]
 • taffete ਉਚਾਰਨ taffete [it]
 • ma bravo ਉਚਾਰਨ ma bravo [it]
 • orsù ਉਚਾਰਨ orsù [it]
 • acciderbolina ਉਚਾਰਨ acciderbolina [it]
 • dannazione ਉਚਾਰਨ dannazione [it]
 • nientemeno ਉਚਾਰਨ nientemeno [it]
 • perdinci ਉਚਾਰਨ perdinci [it]
 • santiddio ਉਚਾਰਨ santiddio [it]
 • rimanente ਉਚਾਰਨ rimanente [it]
 • guarda guarda ਉਚਾਰਨ guarda guarda [it]
 • sullodato ਉਚਾਰਨ sullodato [it]
 • appunto ਉਚਾਰਨ appunto [it]
 • poH ਉਚਾਰਨ poH [tlh]
 • caspiterina ਉਚਾਰਨ caspiterina [it]
 • maledizione ਉਚਾਰਨ maledizione [it]
 • acciderba ਉਚਾਰਨ acciderba [it]
 • successivo ਉਚਾਰਨ successivo [it]
 • to' ਉਚਾਰਨ to' [it]
 • madosca ਉਚਾਰਨ madosca [it]
 • Gioia mia! ਉਚਾਰਨ Gioia mia! [it]
 • ammazza ਉਚਾਰਨ ammazza [it]
 • altroché ਉਚਾਰਨ altroché [it]
 • accipicchia ਉਚਾਰਨ accipicchia [it]