ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

interiezione

interiezione ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • cielo ਉਚਾਰਨ
  cielo [it]
 • certo ਉਚਾਰਨ
  certo [la]
 • diavolo ਉਚਾਰਨ
  diavolo [it]
 • sì ਉਚਾਰਨ
  [lmo]
 • forza ਉਚਾਰਨ
  forza [gl]
 • ehilà ਉਚਾਰਨ
  ehilà [it]
 • misericordia ਉਚਾਰਨ
  misericordia [it]
 • davvero ਉਚਾਰਨ
  davvero [it]
 • ancora ਉਚਾਰਨ
  ancora [it]
 • finalmente ਉਚਾਰਨ
  finalmente [es]
 • resto ਉਚਾਰਨ
  resto [es]
 • chiaro ਉਚਾਰਨ
  chiaro [it]
 • giusto ਉਚਾਰਨ
  giusto [it]
 • però ਉਚਾਰਨ
  però [it]
 • perdindirindina ਉਚਾਰਨ
  perdindirindina [it]
 • cavolo ਉਚਾਰਨ
  cavolo [it]
 • assolutamente ਉਚਾਰਨ
  assolutamente [it]
 • issa ਉਚਾਰਨ
  issa [mt]
 • ehi ਉਚਾਰਨ
  ehi [it]
 • addirittura ਉਚਾਰਨ
  addirittura [it]
 • Boh ਉਚਾਰਨ
  Boh [it]
 • animo ਉਚਾਰਨ
  animo [es]
 • sveglia ਉਚਾਰਨ
  sveglia [it]
 • accidempoli ਉਚਾਰਨ
  accidempoli [it]
 • magari ਉਚਾਰਨ
  magari [it]
 • perbacco ਉਚਾਰਨ
  perbacco [it]
 • ahimè ਉਚਾਰਨ
  ahimè [it]
 • ottimo ਉਚਾਰਨ
  ottimo [it]
 • fermo ਉਚਾਰਨ
  fermo [it]
 • sicuro ਉਚਾਰਨ
  sicuro [it]
 • altro ਉਚਾਰਨ
  altro [it]
 • infatti ਉਚਾਰਨ
  infatti [it]
 • ohimè ਉਚਾਰਨ
  ohimè [it]
 • stesso ਉਚਾਰਨ
  stesso [it]
 • mammasantissima ਉਚਾਰਨ
  mammasantissima [it]
 • eccome ਉਚਾਰਨ
  eccome [it]
 • secondo ਉਚਾਰਨ
  secondo [it]
 • volentieri ਉਚਾਰਨ
  volentieri [it]
 • certamente ਉਚਾਰਨ
  certamente [it]
 • ahi ਉਚਾਰਨ
  ahi [it]
 • esatto ਉਚਾਰਨ
  esatto [it]
 • avanti ਉਚਾਰਨ
  avanti [it]
 • puah ਉਚਾਰਨ
  puah [it]
 • beh ਉਚਾਰਨ
  beh [tlh]
 • d'accordo ਉਚਾਰਨ
  d'accordo [it]
 • macché ਉਚਾਰਨ
  macché [it]
 • restante ਉਚਾਰਨ
  restante [es]
 • cucù ਉਚਾਰਨ
  cucù [lmo]
 • coraggio ਉਚਾਰਨ
  coraggio [it]
 • sta bene ਉਚਾਰਨ
  sta bene [it]
 • a si biri ਉਚਾਰਨ
  a si biri [sc]
 • senz'altro ਉਚਾਰਨ
  senz'altro [it]
 • bah ਉਚਾਰਨ
  bah [tlh]
 • prossimo ਉਚਾਰਨ
  prossimo [it]
 • Ma bene! ਉਚਾਰਨ
  Ma bene! [it]
 • seguente ਉਚਾਰਨ
  seguente [it]
 • caspita ਉਚਾਰਨ
  caspita [it]
 • medesimo ਉਚਾਰਨ
  medesimo [it]
 • capperi ਉਚਾਰਨ
  capperi [it]
 • evviva ਉਚਾਰਨ
  evviva [it]
 • alé ਉਚਾਰਨ
  alé [it]
 • mammamia ਉਚਾਰਨ
  mammamia [it]
 • Basta! ਉਚਾਰਨ
  Basta! [nl]
 • allerta ਉਚਾਰਨ
  allerta [it]
 • poffarbacco ਉਚਾਰਨ
  poffarbacco [it]
 • succitato ਉਚਾਰਨ
  succitato [it]
 • perdiana ਉਚਾਰਨ
  perdiana [it]
 • È un peccato ਉਚਾਰਨ
  È un peccato [it]
 • suvvia ਉਚਾਰਨ
  suvvia [it]
 • sorbole ਉਚਾਰਨ
  sorbole [it]
 • dannazione ਉਚਾਰਨ
  dannazione [it]
 • urrà ਉਚਾਰਨ
  urrà [it]
 • ohi ਉਚਾਰਨ
  ohi [it]
 • ben ti sta ਉਚਾਰਨ
  ben ti sta [it]
 • nientedimeno ਉਚਾਰਨ
  nientedimeno [it]
 • ammappa ਉਚਾਰਨ
  ammappa [it]
 • ehm ਉਚਾਰਨ
  ehm [de]
 • ma bravo ਉਚਾਰਨ
  ma bravo [it]
 • accidentaccio ਉਚਾਰਨ
  accidentaccio [it]
 • appunto ਉਚਾਰਨ
  appunto [it]
 • maledizione ਉਚਾਰਨ
  maledizione [it]
 • Gioia mia! ਉਚਾਰਨ
  Gioia mia! [it]
 • orsù ਉਚਾਰਨ
  orsù [it]
 • taffete ਉਚਾਰਨ
  taffete [it]
 • acciderbolina ਉਚਾਰਨ
  acciderbolina [it]
 • poH ਉਚਾਰਨ
  poH [tlh]
 • nientemeno ਉਚਾਰਨ
  nientemeno [it]
 • perdinci ਉਚਾਰਨ
  perdinci [it]
 • guarda guarda ਉਚਾਰਨ
  guarda guarda [it]
 • rimanente ਉਚਾਰਨ
  rimanente [it]
 • santiddio ਉਚਾਰਨ
  santiddio [it]
 • successivo ਉਚਾਰਨ
  successivo [it]
 • sullodato ਉਚਾਰਨ
  sullodato [it]
 • to' ਉਚਾਰਨ
  to' [it]
 • accipicchia ਉਚਾਰਨ
  accipicchia [it]
 • caspiterina ਉਚਾਰਨ
  caspiterina [it]
 • ammazza ਉਚਾਰਨ
  ammazza [it]
 • acciderba ਉਚਾਰਨ
  acciderba [it]
 • madosca ਉਚਾਰਨ
  madosca [it]
 • altroché ਉਚਾਰਨ
  altroché [it]