ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Ireland

Ireland ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • (The Cliffs of) Moher ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ (The Cliffs of) Moher [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Achill ਉਚਾਰਨ Achill [en]
 • Achill Island ਉਚਾਰਨ Achill Island [en]
 • Adomnán ਉਚਾਰਨ Adomnán [ga]
 • Aghyaran ਉਚਾਰਨ Aghyaran [en]
 • Aiden McGeady ਉਚਾਰਨ Aiden McGeady [en]
 • Ailesbury Road ਉਚਾਰਨ Ailesbury Road [en]
 • Allihies ਉਚਾਰਨ Allihies [en]
 • Aran Islands ਉਚਾਰਨ Aran Islands [en]
 • Athboy ਉਚਾਰਨ Athboy [en]
 • Athlone ਉਚਾਰਨ Athlone [en]
 • Avoca ਉਚਾਰਨ Avoca [en]
 • avondale ਉਚਾਰਨ avondale [en]
 • Ballagh ਉਚਾਰਨ Ballagh [en]
 • Ballaghaderreen ਉਚਾਰਨ Ballaghaderreen [en]
 • Ballina ਉਚਾਰਨ Ballina [en]
 • Ballinasloe ਉਚਾਰਨ Ballinasloe [en]
 • Ballingar ਉਚਾਰਨ Ballingar [en]
 • Ballinskelligs ਉਚਾਰਨ Ballinskelligs [en]
 • Ballybofey ਉਚਾਰਨ Ballybofey [en]
 • Ballybough ਉਚਾਰਨ Ballybough [en]
 • Ballygawley ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ballygawley [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ballyhegan ਉਚਾਰਨ Ballyhegan [en]
 • Ballyliffin ਉਚਾਰਨ Ballyliffin [en]
 • Ballyshanny ਉਚਾਰਨ Ballyshanny [en]
 • Bangor ਉਚਾਰਨ Bangor [en]
 • Barony of Lune ਉਚਾਰਨ Barony of Lune [en]
 • Belturbet ਉਚਾਰਨ Belturbet [en]
 • Birr ਉਚਾਰਨ Birr [de]
 • Blarney stone ਉਚਾਰਨ Blarney stone [en]
 • Braystown ਉਚਾਰਨ Braystown [en]
 • Breaghwy ਉਚਾਰਨ Breaghwy [en]
 • Brian Cowen ਉਚਾਰਨ Brian Cowen [en]
 • Brittas ਉਚਾਰਨ Brittas [en]
 • Bryn Celli Ddu ਉਚਾਰਨ Bryn Celli Ddu [cy]
 • Bullaunancheathrairaluinn ਉਚਾਰਨ Bullaunancheathrairaluinn [en]
 • Bunclody ਉਚਾਰਨ Bunclody [en]
 • Bunowen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bunowen [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Bunratty ਉਚਾਰਨ Bunratty [en]
 • Burren ਉਚਾਰਨ Burren [en]
 • Carrick-a-Rede ਉਚਾਰਨ Carrick-a-Rede [en]
 • Carrick-a-Rede Rope Bridge ਉਚਾਰਨ Carrick-a-Rede Rope Bridge [en]
 • Carrickmacross ਉਚਾਰਨ Carrickmacross [en]
 • Cashel ਉਚਾਰਨ Cashel [en]
 • Castlebar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Castlebar [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Castlerea ਉਚਾਰਨ Castlerea [en]
 • Cathleen Ní Houlihan ਉਚਾਰਨ Cathleen Ní Houlihan [en]
 • Cearbhall ਉਚਾਰਨ Cearbhall [ga]
 • Charleville ਉਚਾਰਨ Charleville [en]
 • Clanbrassil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Clanbrassil [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Cliftonville ਉਚਾਰਨ Cliftonville [en]
 • Clogher ਉਚਾਰਨ Clogher [en]
 • Clogher Head ਉਚਾਰਨ Clogher Head [en]
 • Clonagh ਉਚਾਰਨ Clonagh [en]
 • Clongee ਉਚਾਰਨ Clongee [en]
 • Clongowes ਉਚਾਰਨ Clongowes [en]
 • Clonmel ਉਚਾਰਨ Clonmel [en]
 • Clonsilla ਉਚਾਰਨ Clonsilla [en]
 • Cloughjordan ਉਚਾਰਨ Cloughjordan [en]
 • Cloyne ਉਚਾਰਨ Cloyne [en]
 • Coachford ਉਚਾਰਨ Coachford [en]
 • Cobh ਉਚਾਰਨ Cobh [en]
 • Collon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Collon [en | es] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Colm Cille ਉਚਾਰਨ Colm Cille [ga]
 • Colmcille ਉਚਾਰਨ Colmcille [en]
 • Coole Park ਉਚਾਰਨ Coole Park [en]
 • Cootehill ਉਚਾਰਨ Cootehill [en]
 • Corcomroe ਉਚਾਰਨ Corcomroe [en]
 • Cornacully ਉਚਾਰਨ Cornacully [en]
 • Corofin ਉਚਾਰਨ Corofin [en]
 • Craggaunowen ਉਚਾਰਨ Craggaunowen [en]
 • curragh ਉਚਾਰਨ curragh [en]
 • Curraghavoe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Curraghavoe [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Curraghmore ਉਚਾਰਨ Curraghmore [en]
 • Darren O'Dea ਉਚਾਰਨ Darren O'Dea [en]
 • Dermot MacMurrough ਉਚਾਰਨ Dermot MacMurrough [en]
 • Dervorguilla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dervorguilla [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Donegal ਉਚਾਰਨ Donegal [en]
 • Doneraile ਉਚਾਰਨ Doneraile [en]
 • Doolin ਉਚਾਰਨ Doolin [en]
 • Dowth ਉਚਾਰਨ Dowth [en]
 • Driseog ਉਚਾਰਨ Driseog [en]
 • Drumdoe ਉਚਾਰਨ Drumdoe [en]
 • Dublin Bay ਉਚਾਰਨ Dublin Bay [en]
 • Dun Laoghaire ਉਚਾਰਨ Dun Laoghaire [en]
 • Dunboyne ਉਚਾਰਨ Dunboyne [en]
 • Dunfanaghy ਉਚਾਰਨ Dunfanaghy [en]
 • Dunguaire ਉਚਾਰਨ Dunguaire [en]
 • Dunguire ਉਚਾਰਨ Dunguire [en]
 • Dunshaughlin ਉਚਾਰਨ Dunshaughlin [en]
 • Dunsink Observatory ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dunsink Observatory [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Durrow ਉਚਾਰਨ Durrow [en]
 • Eamon de Valera ਉਚਾਰਨ Eamon de Valera [en]
 • Eire ਉਚਾਰਨ Eire [sw]
 • ennis ਉਚਾਰਨ ennis [en]
 • Enniskillen ਉਚਾਰਨ Enniskillen [en]
 • Eoin Doyle ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eoin Doyle [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • erin ਉਚਾਰਨ erin [en]
 • Eyeries ਉਚਾਰਨ Eyeries [en]
 • Feakle ਉਚਾਰਨ Feakle [en]