ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

j-ly különbség

j-ly különbség ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • hej ਉਚਾਰਨ hej [sv]
  • hely ਉਚਾਰਨ hely [fi]
  • folyt ਉਚਾਰਨ folyt [hu]
  • fojt ਉਚਾਰਨ fojt [hu]
  • sajtlyuk ਉਚਾਰਨ sajtlyuk [hu]