ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Knock it off!

Knock it off! ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ