ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Korean Food

Korean Food ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • tteokbokki ਉਚਾਰਨ tteokbokki [ko]
  • kimchi ਉਚਾਰਨ kimchi [ko]
  • 곱창 ਉਚਾਰਨ 곱창 [ko]
  • Yuja ਉਚਾਰਨ Yuja [ko]
  • 꼬리곰탕 ਉਚਾਰਨ 꼬리곰탕 [ko]