ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

lack in sth

lack in sth ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ