ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

lletres de lalfabet

lletres de lalfabet ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • y ਉਚਾਰਨ y [en]
  • R ਉਚਾਰਨ R [de]
  • e ਉਚਾਰਨ e [fr]
  • O ਉਚਾਰਨ O [en]
  • W ਉਚਾਰਨ W [pt]
  • ç ਉਚਾਰਨ ç [tr]
  • konsertii ਉਚਾਰਨ konsertii [sme]