ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

love

love ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • carnal ਉਚਾਰਨ carnal [en]
 • pornographic ਉਚਾਰਨ pornographic [en]
 • dissolute ਉਚਾਰਨ dissolute [en]
 • incontinent ਉਚਾਰਨ incontinent [en]
 • immodest ਉਚਾਰਨ immodest [en]
 • Poochikin ਉਚਾਰਨ Poochikin [en]
 • Poohbear ਉਚਾਰਨ Poohbear [en]
 • Pookie ਉਚਾਰਨ Pookie [en]
 • Lubs ਉਚਾਰਨ Lubs [en]
 • Snowbunny ਉਚਾਰਨ Snowbunny [en]
 • amatory ਉਚਾਰਨ amatory [en]
 • torch song ਉਚਾਰਨ torch song [en]
 • loyalty ਉਚਾਰਨ loyalty [en]
 • benevolence ਉਚਾਰਨ benevolence [en]
 • endearment ਉਚਾਰਨ endearment [en]
 • affectionate ਉਚਾਰਨ affectionate [en]
 • erotic ਉਚਾਰਨ erotic [en]
 • veneration ਉਚਾਰਨ veneration [en]
 • enamor ਉਚਾਰਨ enamor [en]
 • amorosity ਉਚਾਰਨ amorosity [en]
 • enamored ਉਚਾਰਨ enamored [en]
 • amorous ਉਚਾਰਨ amorous [en]
 • painstaking ਉਚਾਰਨ painstaking [en]
 • enamour ਉਚਾਰਨ enamour [en]
 • infatuated ਉਚਾਰਨ infatuated [en]
 • loving ਉਚਾਰਨ loving [en]
 • unrequited ਉਚਾਰਨ unrequited [en]
 • courtship ਉਚਾਰਨ courtship [en]
 • smitten ਉਚਾਰਨ smitten [en]
 • cling ਉਚਾਰਨ cling [en]
 • embrace ਉਚਾਰਨ embrace [en]
 • cuddle ਉਚਾਰਨ cuddle [en]
 • fondle ਉਚਾਰਨ fondle [en]
 • caress ਉਚਾਰਨ caress [en]
 • tryst ਉਚਾਰਨ tryst [en]
 • press ਉਚਾਰਨ press [en]
 • neck ਉਚਾਰਨ neck [en]
 • cosset ਉਚਾਰਨ cosset [en]
 • draw close ਉਚਾਰਨ draw close [en]
 • soothe ਉਚਾਰਨ soothe [en]
 • clasp ਉਚਾਰਨ clasp [en]
 • venerate ਉਚਾਰਨ venerate [en]
 • exalt ਉਚਾਰਨ exalt [en]
 • admire ਉਚਾਰਨ admire [en]
 • cherish ਉਚਾਰਨ cherish [en]
 • adulate ਉਚਾਰਨ adulate [en]
 • idolize ਉਚਾਰਨ idolize [en]
 • deify ਉਚਾਰਨ deify [en]
 • esteem ਉਚਾਰਨ esteem [en]
 • prize ਉਚਾਰਨ prize [en]
 • glorify ਉਚਾਰਨ glorify [en]
 • enchantment ਉਚਾਰਨ enchantment [en]
 • amity ਉਚਾਰਨ amity [en]
 • tenderness ਉਚਾਰਨ tenderness [en]
 • weakness ਉਚਾਰਨ weakness [en]
 • inclination ਉਚਾਰਨ inclination [en]
 • piety ਉਚਾਰਨ piety [en]
 • attachment ਉਚਾਰਨ attachment [en]
 • sentiment ਉਚਾਰਨ sentiment [en]
 • fondness ਉਚਾਰਨ fondness [en]
 • hankering ਉਚਾਰਨ hankering [en]
 • idolatry ਉਚਾਰਨ idolatry [en]
 • rapture ਉਚਾਰਨ rapture [en]
 • involvement ਉਚਾਰਨ involvement [en]
 • cherishing ਉਚਾਰਨ cherishing [en]
 • relish ਉਚਾਰਨ relish [en]
 • enjoyment ਉਚਾਰਨ enjoyment [en]
 • devotion ਉਚਾਰਨ devotion [en]
 • adulation ਉਚਾਰਨ adulation [en]
 • respect ਉਚਾਰਨ respect [en]
 • infatuation ਉਚਾਰਨ infatuation [en]
 • binjyurcha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ binjyurcha [nv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • حُب ਉਚਾਰਨ حُب [ar]
 • Lempi ਉਚਾਰਨ Lempi [fi]
 • rakkaus ਉਚਾਰਨ rakkaus [fi]
 • miłość ਉਚਾਰਨ miłość [pl]
 • kyssa ਉਚਾਰਨ kyssa [sv]
 • krama ਉਚਾਰਨ krama [sv]
 • snippa ਉਚਾਰਨ snippa [sv]
 • samlag ਉਚਾਰਨ samlag [sv]
 • smeka ਉਚਾਰਨ smeka [sv]
 • mijn schat ਉਚਾਰਨ mijn schat [nl]
 • ayat ਉਚਾਰਨ ayat [ilo]
 • forelskelse ਉਚਾਰਨ forelskelse [da]
 • 爱心 ਉਚਾਰਨ 爱心 [zh]
 • elske ਉਚਾਰਨ elske [no]