ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

love somebody

love somebody ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ