ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

mamífer

mamífer ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • llama ਉਚਾਰਨ llama [es]
 • alpaca ਉਚਾਰਨ alpaca [it]
 • Ur ਉਚਾਰਨ Ur [da]
 • Equidna ਉਚਾਰਨ Equidna [pt]
 • prototeris ਉਚਾਰਨ prototeris [ca]
 • iac ਉਚਾਰਨ iac [ro]
 • metateris ਉਚਾਰਨ metateris [ca]
 • guanac ਉਚਾਰਨ guanac [ca]
 • ualabi ਉਚਾਰਨ ualabi [ca]
 • artiodàctil ਉਚਾਰਨ artiodàctil [ca]
 • euteris ਉਚਾਰਨ euteris [ca]
 • bòvid ਉਚਾਰਨ bòvid [ca]
 • camèlid ਉਚਾਰਨ camèlid [ca]