ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

medicament

medicament ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ