ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

melléknév

melléknév ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • pink ਉਚਾਰਨ
  pink [en]
 • civil ਉਚਾਰਨ
  civil [en]
 • extra ਉਚਾਰਨ
  extra [en]
 • lila ਉਚਾਰਨ
  lila [de]
 • unentbehrlich ਉਚਾਰਨ
  unentbehrlich [de]
 • optimista ਉਚਾਰਨ
  optimista [es]
 • kari ਉਚਾਰਨ
  kari [fi]
 • vad ਉਚਾਰਨ
  vad [hu]
 • parti ਉਚਾਰਨ
  parti [fr]
 • mini ਉਚਾਰਨ
  mini [en]
 • papi ਉਚਾਰਨ
  papi [es]
 • fekete ਉਚਾਰਨ
  fekete [hu]
 • elegáns ਉਚਾਰਨ
  elegáns [hu]
 • tengeri ਉਚਾਰਨ
  tengeri [hu]
 • ősz ਉਚਾਰਨ
  ősz [hu]
 • mobil ਉਚਾਰਨ
  mobil [de]
 • belga ਉਚਾਰਨ
  belga [es]
 • piros ਉਚਾਰਨ
  piros [hu]
 • fehér ਉਚਾਰਨ
  fehér [hu]
 • ronda ਉਚਾਰਨ
  ronda [es]
 • katolikus ਉਚਾਰਨ
  katolikus [hu]
 • rózsaszín ਉਚਾਰਨ
  rózsaszín [hu]
 • nemesi ਉਚਾਰਨ
  nemesi [it]
 • sürgős ਉਚਾਰਨ
  sürgős [hu]
 • fényes ਉਚਾਰਨ
  fényes [hu]
 • narancssárga ਉਚਾਰਨ
  narancssárga [hu]
 • kies ਉਚਾਰਨ
  kies [de]
 • soros ਉਚਾਰਨ
  soros [hu]
 • csúnya ਉਚਾਰਨ
  csúnya [hu]
 • nemi ਉਚਾਰਨ
  nemi [it]
 • barna ਉਚਾਰਨ
  barna [hu]
 • umbra ਉਚਾਰਨ
  umbra [en]
 • sárga ਉਚਾਰਨ
  sárga [hu]
 • komplett ਉਚਾਰਨ
  komplett [de]
 • zöld ਉਚਾਰਨ
  zöld [hu]
 • bonyolult ਉਚਾਰਨ
  bonyolult [hu]
 • demokratikus ਉਚਾਰਨ
  demokratikus [hu]
 • stabil ਉਚਾਰਨ
  stabil [de]
 • taknyos ਉਚਾਰਨ
  taknyos [hu]
 • indiai ਉਚਾਰਨ
  indiai [hu]
 • író ਉਚਾਰਨ
  író [hu]
 • antik ਉਚਾਰਨ
  antik [de]
 • esti ਉਚਾਰਨ
  esti [eo]
 • szépek ਉਚਾਰਨ
  szépek [hu]
 • érzékeny ਉਚਾਰਨ
  érzékeny [hu]
 • jókat ਉਚਾਰਨ
  jókat [hu]
 • vörös ਉਚਾਰਨ
  vörös [hu]
 • kémiai ਉਚਾਰਨ
  kémiai [hu]
 • üzemi ਉਚਾਰਨ
  üzemi [hu]
 • csinos ਉਚਾਰਨ
  csinos [hu]
 • józan ਉਚਾਰਨ
  józan [hu]
 • színházi ਉਚਾਰਨ
  színházi [hu]
 • zsugori ਉਚਾਰਨ
  zsugori [hu]
 • rajongó ਉਚਾਰਨ
  rajongó [hu]
 • üzleti ਉਚਾਰਨ
  üzleti [hu]
 • ortodox ਉਚਾਰਨ
  ortodox [sv]
 • envisioning ਉਚਾਰਨ
  envisioning [en]
 • heves ਉਚਾਰਨ
  heves [hu]
 • deres ਉਚਾਰਨ
  deres [da]
 • előkelő ਉਚਾਰਨ
  előkelő [hu]
 • egyéni ਉਚਾਰਨ
  egyéni [hu]
 • orosz ਉਚਾਰਨ
  orosz [hu]
 • mexikói ਉਚਾਰਨ
  mexikói [hu]
 • házi ਉਚਾਰਨ
  házi [hu]
 • képi ਉਚਾਰਨ
  képi [fr]
 • békés ਉਚਾਰਨ
  békés [hu]
 • banki ਉਚਾਰਨ
  banki [hu]
 • szőke ਉਚਾਰਨ
  szőke [hu]
 • kék ਉਚਾਰਨ
  kék [hu]
 • fáradt ਉਚਾਰਨ
  fáradt [hu]
 • ostoba ਉਚਾਰਨ
  ostoba [hu]
 • egyiptomi ਉਚਾਰਨ
  egyiptomi [hu]
 • vak ਉਚਾਰਨ
  vak [af]
 • számítógépes ਉਚਾਰਨ
  számítógépes [hu]
 • gyári ਉਚਾਰਨ
  gyári [hu]
 • néma ਉਚਾਰਨ
  néma [hu]
 • merev ਉਚਾਰਨ
  merev [hu]
 • szürke ਉਚਾਰਨ
  szürke [hu]
 • elképesztő ਉਚਾਰਨ
  elképesztő [hu]
 • ártatlan ਉਚਾਰਨ
  ártatlan [hu]
 • módosító ਉਚਾਰਨ
  módosító [hu]
 • bolond ਉਚਾਰਨ
  bolond [hu]
 • zsigeri ਉਚਾਰਨ
  zsigeri [hu]
 • kegyetlen ਉਚਾਰਨ
  kegyetlen [hu]
 • szilárd ਉਚਾਰਨ
  szilárd [hu]
 • forgó ਉਚਾਰਨ
  forgó [hu]
 • Elvi ਉਚਾਰਨ
  Elvi [fi]
 • káros ਉਚਾਰਨ
  káros [hu]
 • testi ਉਚਾਰਨ
  testi [fi]
 • szóbeli ਉਚਾਰਨ
  szóbeli [hu]
 • társas ਉਚਾਰਨ
  társas [hu]
 • környéki ਉਚਾਰਨ
  környéki [hu]
 • utóbbi ਉਚਾਰਨ
  utóbbi [hu]
 • tehetséges ਉਚਾਰਨ
  tehetséges [hu]
 • üres ਉਚਾਰਨ
  üres [hu]
 • sűrű ਉਚਾਰਨ
  sűrű [hu]
 • ősi ਉਚਾਰਨ
  ősi [hu]
 • központi ਉਚਾਰਨ
  központi [hu]
 • abszolút ਉਚਾਰਨ
  abszolút [hu]
 • igényes ਉਚਾਰਨ
  igényes [hu]