ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

nama negara

nama negara ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Kuwait ਉਚਾਰਨ Kuwait [pt]
 • Finlandia ਉਚਾਰਨ Finlandia [es]
 • Rusia ਉਚਾਰਨ Rusia [es]
 • Islandia ਉਚਾਰਨ Islandia [en]
 • Norwegia ਉਚਾਰਨ Norwegia [pl]
 • Rumania ਉਚਾਰਨ Rumania [es]
 • spanyol ਉਚਾਰਨ spanyol [hu]
 • Jerman ਉਚਾਰਨ Jerman [ind]
 • Yaman ਉਚਾਰਨ Yaman [tt]
 • Mesir ਉਚਾਰਨ Mesir [ind]
 • Polandia ਉਚਾਰਨ Polandia [ind]
 • Aljazair ਉਚਾਰਨ Aljazair [ind]
 • Uni Emirat Arab ਉਚਾਰਨ Uni Emirat Arab [ind]
 • Yordania ਉਚਾਰਨ Yordania [ind]
 • Republik Rakyat China ਉਚਾਰਨ Republik Rakyat China [ind]
 • Timur Tengah ਉਚਾਰਨ Timur Tengah [ind]
 • Perancis ਉਚਾਰਨ Perancis [ind]
 • Suriah ਉਚਾਰਨ Suriah [ind]
 • Swedia ਉਚਾਰਨ Swedia [ind]
 • Yunani ਉਚਾਰਨ Yunani [ind]
 • Turki ਉਚਾਰਨ Turki [ind]
 • Hongaria ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hongaria [ind] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ