ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

name and first names

name and first names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Yael ਉਚਾਰਨ Yael [he]
 • duc ਉਚਾਰਨ duc [fr]
 • Honza ਉਚਾਰਨ Honza [cs]
 • Витас ਉਚਾਰਨ Витас [ru]
 • Bálint ਉਚਾਰਨ Bálint [hu]
 • Eivor ਉਚਾਰਨ Eivor [fi]
 • Jaap van Dijk ਉਚਾਰਨ Jaap van Dijk [nl]
 • victorie ਉਚਾਰਨ victorie [ro]
 • Nexhmije ਉਚਾਰਨ Nexhmije [sq]
 • Yitzchak ਉਚਾਰਨ Yitzchak [he]
 • Piccirillo ਉਚਾਰਨ Piccirillo [it]
 • Alixe ਉਚਾਰਨ Alixe [fr]
 • Rutgerus ਉਚਾਰਨ Rutgerus [nl]
 • Yulduz ਉਚਾਰਨ Yulduz [uz]
 • Yisra'el ਉਚਾਰਨ Yisra'el [en]
 • cirin ਉਚਾਰਨ cirin [cy]
 • Suidger ਉਚਾਰਨ Suidger [de]
 • Yechezkiel ਉਚਾਰਨ Yechezkiel [en]
 • Moshe Haschel ਉਚਾਰਨ Moshe Haschel [he]
 • Aindri ਉਚਾਰਨ Aindri [sa]
 • Frank Wiafe Danquah ਉਚਾਰਨ Frank Wiafe Danquah [nl]
 • Clodovil ਉਚਾਰਨ Clodovil [pt]
 • প্রসেনজিত ਉਚਾਰਨ প্রসেনজিত [bn]
 • Zino ਉਚਾਰਨ Zino [it]
 • Стёпа ਉਚਾਰਨ Стёпа [ru]
 • Yermiyahu ਉਚਾਰਨ Yermiyahu [en]
 • Stamsnijder ਉਚਾਰਨ Stamsnijder [nl]
 • Nuđejma ਉਚਾਰਨ Nuđejma [bs]
 • Sang diû ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sang diû [km] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Jørdis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jørdis [no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ