ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

nationality

nationality ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ