ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

neither way

neither way ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ