ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Nice to meet you

Nice to meet you ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ