ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

no need to...

no need to... ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • 唔使 ਉਚਾਰਨ 唔使 [yue]
  • 唔使啦 ਉਚਾਰਨ 唔使啦 [yue]