ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

nobel prize

nobel prize ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ