ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

noms propis

noms propis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • sol ਉਚਾਰਨ sol [fr]
 • Daniel ਉਚਾਰਨ Daniel [en]
 • Jacob ਉਚਾਰਨ Jacob [fr]
 • Adam ਉਚਾਰਨ Adam [en]
 • Diana ਉਚਾਰਨ Diana [en]
 • Aaron ਉਚਾਰਨ Aaron [en]
 • Sara ਉਚਾਰਨ Sara [tt]
 • Samuel ਉਚਾਰਨ Samuel [es]
 • Santiago ਉਚਾਰਨ Santiago [en]
 • juli ਉਚਾਰਨ juli [de]
 • Rafael ਉਚਾਰਨ Rafael [pt]
 • Joan ਉਚਾਰਨ Joan [en]
 • ton ਉਚਾਰਨ ton [de]
 • Gerard ਉਚਾਰਨ Gerard [en]
 • Jordi ਉਚਾਰਨ Jordi [ca]
 • met ਉਚਾਰਨ met [en]
 • zona ਉਚਾਰਨ zona [es]
 • Lena ਉਚਾਰਨ Lena [en]
 • Alexandre ਉਚਾਰਨ Alexandre [fr]
 • neus ਉਚਾਰਨ neus [nl]
 • Jaume ਉਚਾਰਨ Jaume [ca]
 • Jesús ਉਚਾਰਨ Jesús [es]
 • aber ਉਚਾਰਨ aber [de]
 • Alfred ਉਚਾਰਨ Alfred [en]
 • Roger ਉਚਾਰਨ Roger [en]
 • Janet ਉਚਾਰਨ Janet [en]
 • Albert ਉਚਾਰਨ Albert [ca]
 • Abel ਉਚਾਰਨ Abel [en]
 • Pau ਉਚਾਰਨ Pau [pt]
 • Júpiter ਉਚਾਰਨ Júpiter [es]
 • Gil ਉਚਾਰਨ Gil [ca]
 • Joaquim ਉਚਾਰਨ Joaquim [ca]
 • Ximena ਉਚਾਰਨ Ximena [es]
 • Artur ਉਚਾਰਨ Artur [sv]
 • sera ਉਚਾਰਨ sera [it]
 • Juno ਉਚਾਰਨ Juno [en]
 • Marc ਉਚਾਰਨ Marc [da]
 • cita ਉਚਾਰਨ cita [es]
 • Júlia ਉਚਾਰਨ Júlia [ca]
 • Xerxes ਉਚਾਰਨ Xerxes [en]
 • Lina ਉਚਾਰਨ Lina [de]
 • Tina ਉਚਾਰਨ Tina [es]
 • cela ਉਚਾਰਨ cela [fr]
 • Enzo ਉਚਾਰਨ Enzo [fr]
 • Montserrat ਉਚਾਰਨ Montserrat [ca]
 • januari ਉਚਾਰਨ januari [sv]
 • Eira ਉਚਾਰਨ Eira [cy]
 • Clement ਉਚਾਰਨ Clement [en]
 • Glenda ਉਚਾਰਨ Glenda [es]
 • Krishna ਉਚਾਰਨ Krishna [sa]
 • mercè ਉਚਾਰਨ mercè [ca]
 • Ernest ਉਚਾਰਨ Ernest [en]
 • Gerda ਉਚਾਰਨ Gerda [de]
 • Miquel ਉਚਾਰਨ Miquel [ca]
 • Josep ਉਚਾਰਨ Josep [ca]
 • Francesc ਉਚਾਰਨ Francesc [ca]
 • benet ਉਚਾਰਨ benet [ca]
 • Oriol ਉਚਾਰਨ Oriol [ca]
 • damas ਉਚਾਰਨ damas [fr]
 • Joana ਉਚਾਰਨ Joana [pt]
 • Sabina ਉਚਾਰਨ Sabina [it]
 • Víctor ਉਚਾਰਨ Víctor [es]
 • Osiris ਉਚਾਰਨ Osiris [en]
 • Lluc ਉਚਾਰਨ Lluc [ca]
 • esteve ਉਚਾਰਨ esteve [pt]
 • Rubén ਉਚਾਰਨ Rubén [ca]
 • Iona ਉਚਾਰਨ Iona [ca]
 • mila ਉਚਾਰਨ mila [oc]
 • Aina ਉਚਾਰਨ Aina [ca]
 • tonic ਉਚਾਰਨ tonic [en]
 • mena ਉਚਾਰਨ mena [es]
 • Sanna ਉਚਾਰਨ Sanna [la]
 • bela ਉਚਾਰਨ bela [eo]
 • Nil ਉਚਾਰਨ Nil [ca]
 • ger ਉਚਾਰਨ ger [ro]
 • Laia ਉਚਾਰਨ Laia [ca]
 • Eduard ਉਚਾਰਨ Eduard [de]
 • Jutta ਉਚਾਰਨ Jutta [de]
 • pere ਉਚਾਰਨ pere [ku]
 • Dagobert ਉਚਾਰਨ Dagobert [de]
 • dea ਉਚਾਰਨ dea [it]
 • dat ਉਚਾਰਨ dat [la]
 • Euclides ਉਚਾਰਨ Euclides [pt]
 • emir ਉਚਾਰਨ emir [pt]
 • Jacinta ਉਚਾਰਨ Jacinta [es]
 • lau ਉਚਾਰਨ lau [eu]
 • Armand ਉਚਾਰਨ Armand [ca]
 • Justina ਉਚਾਰਨ Justina [pt]
 • Duna ਉਚਾਰਨ Duna [hu]
 • Rea ਉਚਾਰਨ Rea [sv]
 • Norman ਉਚਾਰਨ Norman [en]
 • fel ਉਚਾਰਨ fel [hu]
 • Ena ਉਚਾਰਨ Ena [hr]
 • gé ਉਚਾਰਨ [ga]
 • Magda ਉਚਾਰਨ Magda [de]
 • Borja ਉਚਾਰਨ Borja [es]
 • Toni ਉਚਾਰਨ Toni [hr]
 • Judit ਉਚਾਰਨ Judit [sv]
 • mand ਉਚਾਰਨ mand [da]
 • Josefina ਉਚਾਰਨ Josefina [ca]