ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Norse

Norse ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • valkyrie ਉਚਾਰਨ valkyrie [en]
 • Valkyries ਉਚਾਰਨ Valkyries [en]
 • Geirskögul ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Geirskögul [nn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Skrælings ਉਚਾਰਨ Skrælings [is]
 • Frigga ਉਚਾਰਨ Frigga [de]
 • bifrost ਉਚਾਰਨ bifrost [sv]
 • MODI ਉਚਾਰਨ MODI [de]
 • th ਉਚਾਰਨ th [vi]
 • ullr ਉਚਾਰਨ ullr [no]
 • gravelox ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gravelox [nn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Teitur ਉਚਾਰਨ Teitur [is]
 • Hvalsey ਉਚਾਰਨ Hvalsey [da]
 • Ashildr ਉਚਾਰਨ Ashildr [en]
 • Yggdrasil ਉਚਾਰਨ Yggdrasil [no]
 • lofthús ਉਚਾਰਨ lofthús [is]
 • Nibelung ਉਚਾਰਨ Nibelung [de]
 • Hordshyrde ਉਚਾਰਨ Hordshyrde [en]
 • Vafþrúðnismál ਉਚਾਰਨ Vafþrúðnismál [is]
 • Lokasenna ਉਚਾਰਨ Lokasenna [is]
 • fornyrðislag ਉਚਾਰਨ fornyrðislag [is]
 • Stígur ਉਚਾਰਨ Stígur [is]
 • Thor ਉਚਾਰਨ Thor [da]
 • ásynjur ਉਚਾਰਨ ásynjur [is]
 • Fenrir ਉਚਾਰਨ Fenrir [de]
 • Amund ਉਚਾਰਨ Amund [no]
 • Vanir ਉਚਾਰਨ Vanir [nn]
 • Ravn ਉਚਾਰਨ Ravn [no]
 • Ragnarok ਉਚਾਰਨ Ragnarok [en]
 • Mjölner ਉਚਾਰਨ Mjölner [sv]