ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Norse Mythology

Norse Mythology ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Jörmungandr ਉਚਾਰਨ
  Jörmungandr [sv]
 • Mjölnir ਉਚਾਰਨ
  Mjölnir [sv]
 • Freyja ਉਚਾਰਨ
  Freyja [is]
 • Ragnarök ਉਚਾਰਨ
  Ragnarök [is]
 • Megingjörð ਉਚਾਰਨ
  Megingjörð [is]
 • Hliðskjálf ਉਚਾਰਨ
  Hliðskjálf [is]
 • vor ਉਚਾਰਨ
  vor [de]
 • Eir ਉਚਾਰਨ
  Eir [is]
 • Fenrir ਉਚਾਰਨ
  Fenrir [de]
 • Ægir ਉਚਾਰਨ
  Ægir [is]
 • Týr ਉਚਾਰਨ
  Týr [fo]
 • Sleipnir ਉਚਾਰਨ
  Sleipnir [is]
 • Lævateinn ਉਚਾਰਨ
  Lævateinn [no]
 • skaði ਉਚਾਰਨ
  skaði [non]
 • Sigyn ਉਚਾਰਨ
  Sigyn [is]
 • Ginnungagap ਉਚਾਰਨ
  Ginnungagap [is]
 • einherjar ਉਚਾਰਨ
  einherjar [no]
 • Bifröst ਉਚਾਰਨ
  Bifröst [is]
 • Laufey ਉਚਾਰਨ
  Laufey [is]
 • Ymir ਉਚਾਰਨ
  Ymir [de]
 • Niflheim ਉਚਾਰਨ
  Niflheim [is]
 • Iðunn ਉਚਾਰਨ
  Iðunn [is]
 • nanna ਉਚਾਰਨ
  nanna [mt]
 • Frigg ਉਚਾਰਨ
  Frigg [is]
 • Valkyrja ਉਚਾਰਨ
  Valkyrja [is]
 • Freyr ਉਚਾਰਨ
  Freyr [is]
 • Óðinn ਉਚਾਰਨ
  Óðinn [non]
 • jari ਉਚਾਰਨ
  jari [fi]
 • Heiðrún ਉਚਾਰਨ
  Heiðrún [is]
 • Svaðilfari ਉਚਾਰਨ
  Svaðilfari [is]
 • Þór ਉਚਾਰਨ
  Þór [is]
 • Jotunheim ਉਚਾਰਨ
  Jotunheim [no]
 • Sága ਉਚਾਰਨ
  Sága [is]
 • Jötunn ਉਚਾਰਨ
  Jötunn [is]
 • Naglfar ਉਚਾਰਨ
  Naglfar [is]
 • Valhöll ਉਚਾਰਨ
  Valhöll [is]
 • Völuspá ਉਚਾਰਨ
  Völuspá [is]
 • Hlín ਉਚਾਰਨ
  Hlín [is]
 • Auðumbla ਉਚਾਰਨ
  Auðumbla [is]
 • Jörmungandur ਉਚਾਰਨ
  Jörmungandur [is]
 • Hvergelmir ਉਚਾਰਨ
  Hvergelmir [is]
 • vár ਉਚਾਰਨ
  vár [hu]
 • Син ਉਚਾਰਨ
  Син [tt]
 • Magni ਉਚਾਰਨ
  Magni [is]
 • Baldr ਉਚਾਰਨ
  Baldr [is]
 • Gleipnir ਉਚਾਰਨ
  Gleipnir [is]
 • Gungnir ਉਚਾਰਨ
  Gungnir [is]
 • Fjalar ਉਚਾਰਨ
  Fjalar [is]
 • valknut ਉਚਾਰਨ
  valknut [en]
 • Verðandi ਉਚਾਰਨ
  Verðandi [is]
 • Móði ਉਚਾਰਨ
  Móði [is]
 • Vafþrúðnir ਉਚਾਰਨ
  Vafþrúðnir [is]
 • Vör ਉਚਾਰਨ
  Vör [is]
 • Baldur ਉਚਾਰਨ
  Baldur [is]
 • Loki Laufeyjarson ਉਚਾਰਨ
  Loki Laufeyjarson [is]
 • Valaskjálf ਉਚਾਰਨ
  Valaskjálf [is]
 • Fjörgyn ਉਚਾਰਨ
  Fjörgyn [is]
 • Bragi ਉਚਾਰਨ
  Bragi [is]
 • geri ਉਚਾਰਨ
  geri [tr]
 • Fárbauti ਉਚਾਰਨ
  Fárbauti [is]
 • Snotra ਉਚਾਰਨ
  Snotra [is]
 • Yngvi ਉਚਾਰਨ
  Yngvi [is]
 • Freia ਉਚਾਰਨ
  Freia [no]
 • skuld ਉਚਾਰਨ
  skuld [af]
 • Mímir ਉਚਾਰਨ
  Mímir [is]
 • Gylfaginning ਉਚਾਰਨ
  Gylfaginning [is]
 • Embla ਉਚਾਰਨ
  Embla [is]
 • Dáinn ਉਚਾਰਨ
  Dáinn [is]
 • Sjöfn ਉਚਾਰਨ
  Sjöfn [is]
 • Hymir ਉਚਾਰਨ
  Hymir [is]
 • Skoll ਉਚਾਰਨ
  Skoll [is]
 • Ökuþór ਉਚਾਰਨ
  Ökuþór [is]
 • Skáldskaparmál ਉਚਾਰਨ
  Skáldskaparmál [is]
 • Huginn ਉਚਾਰਨ
  Huginn [is]
 • Valgrind ਉਚਾਰਨ
  Valgrind [is]
 • Breiðablik ਉਚਾਰਨ
  Breiðablik [is]
 • Éljúðnir ਉਚਾਰਨ
  Éljúðnir [is]
 • Fenris ਉਚਾਰਨ
  Fenris [is]
 • Dvalinn ਉਚਾਰਨ
  Dvalinn [is]
 • Leifþrasir ਉਚਾਰਨ
  Leifþrasir [is]
 • Draupnir ਉਚਾਰਨ
  Draupnir [is]
 • Duraþrór ਉਚਾਰਨ
  Duraþrór [is]
 • Hildisvíni ਉਚਾਰਨ
  Hildisvíni [is]
 • Blóðughadda ਉਚਾਰਨ
  Blóðughadda [is]
 • Njörður ਉਚਾਰਨ
  Njörður [is]
 • Gefion ਉਚਾਰਨ
  Gefion [da]
 • Huldra ਉਚਾਰਨ
  Huldra [no]
 • Ýmir ਉਚਾਰਨ
  Ýmir [is]
 • Sæhrímnir ਉਚਾਰਨ
  Sæhrímnir [is]
 • Reginn ਉਚਾਰਨ
  Reginn [is]
 • Brísingamen ਉਚਾਰਨ
  Brísingamen [is]
 • Frosti ਉਚਾਰਨ
  Frosti [is]
 • Finnur ਉਚਾਰਨ
  Finnur [is]
 • Freki ਉਚਾਰਨ
  Freki [is]
 • Urður ਉਚਾਰਨ
  Urður [is]
 • Skíðblaðnir ਉਚਾਰਨ
  Skíðblaðnir [is]
 • Hrímþursar ਉਚਾਰਨ
  Hrímþursar [is]
 • Niflhel ਉਚਾਰਨ
  Niflhel [is]
 • Ásgarður ਉਚਾਰਨ
  Ásgarður [is]
 • Sessrúmnir ਉਚਾਰਨ
  Sessrúmnir [is]