ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Norse Mythology

Norse Mythology ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • jari ਉਚਾਰਨ jari [fi]
 • Geirskögul ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Geirskögul [nn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Askafroa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Askafroa [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Hati Hróðvitnisson ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hati Hróðvitnisson [is] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nanna ਉਚਾਰਨ nanna [mt]
 • Син ਉਚਾਰਨ Син [uk]
 • Jörmungandr ਉਚਾਰਨ Jörmungandr [sv]
 • Laufeia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Laufeia [nn | no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Gríðarvölur ਉਚਾਰਨ Gríðarvölur [is]
 • Járngreipar ਉਚਾਰਨ Járngreipar [is]
 • Tanngnjóstr ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tanngnjóstr [nn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Megingjörð ਉਚਾਰਨ Megingjörð [is]
 • Járnglófar ਉਚਾਰਨ Járnglófar [is]
 • Niflheim ਉਚਾਰਨ Niflheim [is]
 • Gefion ਉਚਾਰਨ Gefion [da]
 • valknut ਉਚਾਰਨ valknut [en]
 • Hildisvíni ਉਚਾਰਨ Hildisvíni [is]
 • Midgardschlange ਉਚਾਰਨ Midgardschlange [de]
 • vor ਉਚਾਰਨ vor [de]
 • Bölverkur ਉਚਾਰਨ Bölverkur [is]
 • Fárbauti ਉਚਾਰਨ Fárbauti [is]
 • ylgur ਉਚਾਰਨ ylgur [is]
 • Miðgarður ਉਚਾਰਨ Miðgarður [is]
 • Niflheimur ਉਚਾਰਨ Niflheimur [is]
 • Andhrímnir ਉਚਾਰਨ Andhrímnir [is]
 • Aurvandill ਉਚਾਰਨ Aurvandill [is]
 • Dellingur ਉਚਾਰਨ Dellingur [is]
 • Skírnir ਉਚਾਰਨ Skírnir [is]
 • Ullur ਉਚਾਰਨ Ullur [is]
 • Gefjun ਉਚਾਰਨ Gefjun [is]
 • Gunnlöð ਉਚਾਰਨ Gunnlöð [is]
 • Iðunn ਉਚਾਰਨ Iðunn [is]
 • Móði ਉਚਾਰਨ Móði [is]
 • Menglöð ਉਚਾਰਨ Menglöð [is]
 • Nerþus ਉਚਾਰਨ Nerþus [is]
 • Þrúður ਉਚਾਰਨ Þrúður [is]
 • Gýmir ਉਚਾਰਨ Gýmir [is]
 • Hyndluljóð ਉਚਾਰਨ Hyndluljóð [is]
 • Blóðughadda ਉਚਾਰਨ Blóðughadda [is]
 • Hermóður ਉਚਾਰਨ Hermóður [is]
 • Niflhel ਉਚਾਰਨ Niflhel [is]
 • Gefn ਉਚਾਰਨ Gefn [is]
 • Mardöll ਉਚਾਰਨ Mardöll [is]
 • Valgrind ਉਚਾਰਨ Valgrind [is]
 • Grábakur ਉਚਾਰਨ Grábakur [is]
 • Elivogar ਉਚਾਰਨ Elivogar [is]
 • Aurvandilstá ਉਚਾਰਨ Aurvandilstá [is]
 • Himinglæva ਉਚਾਰਨ Himinglæva [is]
 • Fenris ਉਚਾਰਨ Fenris [is]
 • Lóðurr ਉਚਾਰਨ Lóðurr [is]
 • Hlórriði ਉਚਾਰਨ Hlórriði [is]
 • Hrímþurs ਉਚਾਰਨ Hrímþurs [is]
 • Seiður ਉਚਾਰਨ Seiður [is]
 • Freia ਉਚਾਰਨ Freia [no]
 • Sága ਉਚਾਰਨ Sága [is]
 • Vafþrúðnir ਉਚਾਰਨ Vafþrúðnir [is]
 • Auðumbla ਉਚਾਰਨ Auðumbla [is]
 • Völuspá ਉਚਾਰਨ Völuspá [is]
 • Lóriði ਉਚਾਰਨ Lóriði [is]
 • Háttatal ਉਚਾਰਨ Háttatal [is]
 • Skáldskaparmál ਉਚਾਰਨ Skáldskaparmál [is]
 • Ámsvartnir ਉਚਾਰਨ Ámsvartnir [no]
 • Magni ਉਚਾਰਨ Magni [is]
 • Sleipnir ਉਚਾਰਨ Sleipnir [is]
 • Ólavur Riddararós ਉਚਾਰਨ Ólavur Riddararós [fo]
 • ásynjur ਉਚਾਰਨ ásynjur [is]
 • Hefti ਉਚਾਰਨ Hefti [is]
 • Þrár ਉਚਾਰਨ Þrár [is]
 • Þráinn ਉਚਾਰਨ Þráinn [is]
 • Þorinn ਉਚਾਰਨ Þorinn [is]
 • Þekkur ਉਚਾਰਨ Þekkur [is]
 • Yngvi ਉਚਾਰਨ Yngvi [is]
 • Víli ਉਚਾਰਨ Víli [is]
 • Vitur ਉਚਾਰਨ Vitur [is]
 • Virvir ਉਚਾਰਨ Virvir [is]
 • Vindálfur ਉਚਾਰਨ Vindálfur [is]
 • Vestri ਉਚਾਰਨ Vestri [is]
 • Veigur ਉਚਾਰਨ Veigur [is]
 • Svíur ਉਚਾਰਨ Svíur [is]
 • Suðri ਉਚਾਰਨ Suðri [is]
 • Skirvir ਉਚਾਰਨ Skirvir [is]
 • Skáfiður ਉਚਾਰਨ Skáfiður [is]
 • Reginn ਉਚਾਰਨ Reginn [is]
 • Ráðsviður ਉਚਾਰਨ Ráðsviður [is]
 • Nýráður ਉਚਾਰਨ Nýráður [is]
 • Norðri ਉਚਾਰਨ Norðri [is]
 • Niði ਉਚਾਰਨ Niði [is]
 • Nýi ਉਚਾਰਨ Nýi [is]
 • Náli ਉਚਾਰਨ Náli [is]
 • Mótsognir ਉਚਾਰਨ Mótsognir [is]
 • Mjöðvitnir ਉਚਾਰਨ Mjöðvitnir [is]
 • Lóni ਉਚਾਰਨ Lóni [is]
 • Lofars ਉਚਾਰਨ Lofars [is]
 • Kíli ਉਚਾਰਨ Kíli [is]
 • Hornbori ਉਚਾਰਨ Hornbori [is]
 • Hlévangur ਉਚਾਰਨ Hlévangur [is]
 • Haugspori ਉਚਾਰਨ Haugspori [is]
 • Hannar ਉਚਾਰਨ Hannar [is]
 • Glói ਉਚਾਰਨ Glói [is]
 • Ginnar ਉਚਾਰਨ Ginnar [is]