ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

north america

north america ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • Chetek ਉਚਾਰਨ Chetek [en]
  • Lac Érié ਉਚਾਰਨ Lac Érié [fr]
  • Lac Ontario ਉਚਾਰਨ Lac Ontario [fr]
  • Midewiwin ਉਚਾਰਨ Midewiwin [en]
  • milk ਉਚਾਰਨ milk [en]
  • Saint Lawrence River ਉਚਾਰਨ Saint Lawrence River [en]
  • Schlitz ਉਚਾਰਨ Schlitz [de]
  • Tarrantine ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tarrantine [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • unthaw ਉਚਾਰਨ unthaw [en]
  • Verenigde Staten ਉਚਾਰਨ Verenigde Staten [nl]