ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

not kosher

not kosher ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ