ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

notoriously difficult

notoriously difficult ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ