ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Noun (a world)

Noun (a world) ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • do ਉਚਾਰਨ do [en]
 • go ਉਚਾਰਨ go [en]
 • adjective ਉਚਾਰਨ adjective [en]
 • theater ਉਚਾਰਨ theater [en]
 • baby ਉਚਾਰਨ baby [en]
 • text ਉਚਾਰਨ text [en]
 • Buch ਉਚਾਰਨ Buch [de]
 • tero ਉਚਾਰਨ tero [eo]
 • 汗国 ਉਚਾਰਨ 汗国 [zh]
 • Venuso ਉਚਾਰਨ Venuso [eo]
 • immigratie ਉਚਾਰਨ immigratie [nl]
 • rechtspraak ਉਚਾਰਨ rechtspraak [nl]
 • دنیایی ਉਚਾਰਨ دنیایی [fa]
 • dast ਉਚਾਰਨ dast [de]
 • gomuš ਉਚਾਰਨ gomuš [tly]
 • oxor ਉਚਾਰਨ oxor [tly]
 • vyl ਉਚਾਰਨ vyl [tly]
 • ανεμοσκορπίσματα ਉਚਾਰਨ ανεμοσκορπίσματα [el]