ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

numerals

numerals ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • cinc mil ਉਚਾਰਨ cinc mil [ca]
 • tres-centes ਉਚਾਰਨ tres-centes [ca]
 • vuit mil ਉਚਾਰਨ vuit mil [ca]
 • چوبیس ਉਚਾਰਨ چوبیس [ur]
 • vuit-centes ਉਚਾਰਨ vuit-centes [ca]
 • بائیس ਉਚਾਰਨ بائیس [ur]
 • sis mil ਉਚਾਰਨ sis mil [ca]
 • setanta-quatre ਉਚਾਰਨ setanta-quatre [ca]
 • trenta-set ਉਚਾਰਨ trenta-set [ca]
 • quatre-centes ਉਚਾਰਨ quatre-centes [ca]
 • dos-cents mil ਉਚਾਰਨ dos-cents mil [ca]
 • sis-centes ਉਚਾਰਨ sis-centes [ca]
 • quatre-cents mil ਉਚਾਰਨ quatre-cents mil [ca]
 • setanta-vuit ਉਚਾਰਨ setanta-vuit [ca]
 • quatre mil ਉਚਾਰਨ quatre mil [ca]
 • set-cents mil ਉਚਾਰਨ set-cents mil [ca]
 • cinquanta-sis ਉਚਾਰਨ cinquanta-sis [ca]
 • dos milions ਉਚਾਰਨ dos milions [ca]
 • تئیس ਉਚਾਰਨ تئیس [ur]
 • setanta-cinc ਉਚਾਰਨ setanta-cinc [ca]
 • milió ਉਚਾਰਨ milió [ca]
 • noranta-cinc ਉਚਾਰਨ noranta-cinc [ca]
 • set mil ਉਚਾਰਨ set mil [ca]
 • vuitanta-cinc ਉਚਾਰਨ vuitanta-cinc [ca]
 • cinc-centes mil ਉਚਾਰਨ cinc-centes mil [ca]
 • noranta-set ਉਚਾਰਨ noranta-set [ca]
 • seixanta-set ਉਚਾਰਨ seixanta-set [ca]
 • nou-cents mil ਉਚਾਰਨ nou-cents mil [ca]
 • noranta-un ਉਚਾਰਨ noranta-un [ca]
 • dos bilions ਉਚਾਰਨ dos bilions [ca]
 • quatre-centes mil ਉਚਾਰਨ quatre-centes mil [ca]
 • setanta-sis ਉਚਾਰਨ setanta-sis [ca]
 • cinquanta-set ਉਚਾਰਨ cinquanta-set [ca]
 • sis-cents mil ਉਚਾਰਨ sis-cents mil [ca]
 • noranta-sis ਉਚਾਰਨ noranta-sis [ca]
 • trilió ਉਚਾਰਨ trilió [ca]
 • vuitanta-un ਉਚਾਰਨ vuitanta-un [ca]
 • sis-centes mil ਉਚਾਰਨ sis-centes mil [ca]
 • noranta-quatre ਉਚਾਰਨ noranta-quatre [ca]
 • cinc-cents mil ਉਚਾਰਨ cinc-cents mil [ca]
 • un bilió ਉਚਾਰਨ un bilió [ca]
 • quadrilió ਉਚਾਰਨ quadrilió [ca]
 • setanta-un ਉਚਾਰਨ setanta-un [ca]
 • vuitanta-sis ਉਚਾਰਨ vuitanta-sis [ca]
 • گیارہواں ਉਚਾਰਨ گیارہواں [ur]
 • IV-ый ਉਚਾਰਨ IV-ый [ru]
 • set-centes mil ਉਚਾਰਨ set-centes mil [ca]
 • vuitanta-quatre ਉਚਾਰਨ vuitanta-quatre [ca]
 • nou-centes mil ਉਚਾਰਨ nou-centes mil [ca]
 • vuitanta-set ਉਚਾਰਨ vuitanta-set [ca]
 • ستّاون ਉਚਾਰਨ ستّاون [ur]
 • комын ਉਚਾਰਨ комын [tt]
 • makumemune nkombo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ makumemune nkombo [ts] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pevar c'hant ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pevar c'hant [br] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • quaranta sétte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ quaranta sétte [co] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ветымын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ветымын [kv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • дас кык ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дас кык [kv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ӧти ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ӧти [kv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • чолӧм ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ чолӧм [kv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ௬ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [ta] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • дас ӧти ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дас ӧти [kv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ҩынҩажәи быжьба ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ҩынҩажәи быжьба [ab] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mẹtadiladọta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mẹtadiladọta [yo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • дас ӧтик ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дас ӧтик [kv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • нелямын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ нелямын [kv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ௯ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [ta] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • cuaranta siete ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cuaranta siete [an] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • кӧкъямысдас ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кӧкъямысдас [kv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ኣርብዓን፡ሾብዓ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ኣርብዓን፡ሾብዓ [ti] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • eizh kant ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ eizh kant [br] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kanahākūmāhiku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kanahākūmāhiku [haw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nav c'hant ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nav c'hant [br] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • quarantaset ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ quarantaset [rm] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • сизимдас ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сизимдас [kv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • བརྒྱད ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ བརྒྱད [bo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ௪ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [ta] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • c'hwec'h kant ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ c'hwec'h kant [br] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • fuiṋasumbe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fuiṋasumbe [ve] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • daou c'hant ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ daou c'hant [br] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tri c'hant ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tri c'hant [br] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • квайт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ квайт [kv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ԋеԉамын-ԍиԅим ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ԋеԉамын-ԍиԅим [kv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • មួយ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ មួយ [km] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ௩ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [ta] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • daou vil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ daou vil [br] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • квайтымын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ квайтымын [kv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ӧкмысдас ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ӧкмысдас [kv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ែសសឹបំពីរ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ែសសឹបំពីរ [km] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ