ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

okolicznik czasu

okolicznik czasu ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ