ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

old biddy

old biddy ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ