ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

or the liquids from cooked meat

or the liquids from cooked meat ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • Jus ਉਚਾਰਨ Jus [fr]