ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

painkiller

painkiller ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ