ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

person in Korean

person in Korean ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • 사람 ਉਚਾਰਨ
    사람 [ko]
  • 여민정 ਉਚਾਰਨ
    여민정 [ko]