ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

persuasion

persuasion ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ