ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

pharmacology

pharmacology ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ