ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

pierwiastek chemiczny

pierwiastek chemiczny ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • lit ਉਚਾਰਨ lit [fr]
 • Arsen ਉਚਾਰਨ Arsen [de]
 • tantal ਉਚਾਰਨ tantal [de]
 • kadmium ਉਚਾਰਨ kadmium [de]
 • pallad ਉਚਾਰਨ pallad [pl]
 • cynk ਉਚਾਰਨ cynk [pl]
 • tytan ਉਚਾਰਨ tytan [pl]
 • cez ਉਚਾਰਨ cez [pl]
 • erb ਉਚਾਰਨ erb [de]
 • nikiel ਉਚਾਰਨ nikiel [pl]
 • uranowa ਉਚਾਰਨ uranowa [pl]
 • złoto ਉਚਾਰਨ złoto [pl]
 • kadm ਉਚਾਰਨ kadm [pl]
 • antymonowy ਉਚਾਰਨ antymonowy [pl]
 • miedź ਉਚਾਰਨ miedź [pl]
 • ołów ਉਚਾਰਨ ołów [pl]
 • paladium ਉਚਾਰਨ paladium [pl]